خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها سرمقاله     خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها گالری های خانه مد     خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها ویدیو     خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها جشنواره     خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها برندها      خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها مصاحبه      خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها گزارشات      خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها دانلود متن، عکس و تصویر      خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها عضویت      خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها درباره ما      خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها نقشه سایت   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها نیازمندی ها  
خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما ارتباط با ما
خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها

خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها
KHANEMOD.COM
نگاهی متفاوت به چرخه مد
5 آذر 1392   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها    نویسنده: مدير وب سايت   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها    خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها پرینت

خانه مد- ارایه دهنده مد باید بتواند شناخت خود را از المانهای موجود در محیط افزایش داده، ارتباط آن را با حوزه طراحی مد جدید ارزیابی کند و تحلیل درستی از شرایط محیط داشته باشد.

در حوزه مدو لباس و فرآیندهای حاکم بر آن و ورود عالمانه و محققانه به آن، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است. صاحبنظران از رویکردهای مختلف به آن پرداخته اند و هر کس از ظن خود آن را تحلیل نموده است. با نگاهی عمیق می توان تمامی این نگاهها را از جهاتی درست دانست. علت این درستی را می توان در تنوع، پیچیدگی و گستردگی حوزه مد در صنعت مد و لباس دانست. تحلیل من به عنوان فعال حوزه مد و لباس با بهره گیری از دانش روز دنیا و همچنین کسب دانش تجربی فراوان که حاصل سالها ورود به چرخه مد و لباس در قالب تولید لباس چرم و همچنین حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی متعدد است، از فرآیندهای حاکم بر مد در 2 قالب عوامل جریان ساز مد و همچنین شاخصهای ارزیابی مد و مد بودن اینگونه است.

عوامل جریان ساز مد: منظور از عوامل جریان ساز مد عواملی هستند که می توانند به عنوان فرآیندهای مد ساز مطرح گردند، فرآیندهایی که تکنیکهای مد سازی را می دانند و ورودی کاملا دانشی و تجربی فعال به حوزه مد دارند. عوامل مختلفی در این زمینه مطرح شده اند که در ذیل به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد.

الف) دانشگاهها و مراکز آموزشی مد و لباس: اساتید و مراکز فعال در حوزه مد و لباس جزو افراد و جریانهایی هستند که می توانندبا آموزش علمی فرآیندهای حاکم بر مد، به عنوان بسترساز توسعه مد مطرح گردند. این مجموعه به دلیل برخورد علمی و دانشی با حوزه مد و به تبع تربیت نیروی انسانی که محور توسعه مد است، جزو پیشرانهای صنعت مد مطرح می گردند.

ب) بخش طراحی برندهای مطرح: یکی دیگر از عوامل جریان ساز مد، بخش طراحی برندهای مطرح حوزه لباس و پوشاک هستند. این بخشها می توانند ضمن بهره مندی از تجربه و اعتماد ایجاد شده برای برند آنها، با تائید مد های خاص، جریان سازی مد را بر عهده بگیرندو سکاندار این حوزه باشند. لازم به ذکر است که معمولا بسیاری از این افراد چون دارای دانش تخصصی نیز هستند، بعد از عامل اول از نظر اهمیت قرار می گیرند.

ج) جریان سازی بوسیله رسانه و سوپراستارها: در دنیای مدرن امروز که مبتنی بر فناوریهای نوین بخصوص فناوریهای ارتباطی مدیریت می گردد، عدم بهره مندی از رسانه و تبلیغات و افرادی که به تبع رسانه صاحب شهرت و محبوبیت گردیده اند، به معنای عدم موفقیت است. رسانه می تواند با استفاده از تکنیکهای مختلف و بهره مندی از چهره های سرشناس این حوزه به توسعه مد و جریان سازی در این زمینه کمک کند. وجود انبوهی از شبکه های تخصصی مد گواه اين حقیقت است.

شاخصهای مد بودن (عوامل موثر در رشد مد): عوامل و فاکتورهای زیادی هستند که باعث می گردند محصول و اثری در حوزه پوشاک و لباس مد گردد و اگر طراح به این عوامل و فاکتورها توجه نکند، نمی تواند در مرز مد حرکت کند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد.

الف) توجه با شاخصهای فرهنگی و اجتماعی: هر طراح و نوآوری باید در ابتدا به فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی محیطی که در آن زندگی می کند و همچنین محیطی که برای آن تولید مد می کند توجه کافی داشته باشد. عدم توجه به این مساله نشان دهنده نبود هوشمندی در طراح است که موجب افول طرح آن خواهد شد.

ب)داشتن علم یا تجربه کافی مطالعات و شناخت محیطی: لازم است که ارایه دهنده مد بتواند شناخت خود را از المانهای موجود در محیط افزایش دهد مثلا" نگاه به سنت واعتقادات و باورها يعني گذشته و حال، و در صورت مواجهه با هر مساله ای، ارتباط آن را با حوزه طراحی مد جدید ارزیابی کند و تحلیل درستی از شرایط محیط داشته باشد.

ج) داشتن نگاهی بين المللی: یک طراح و نوآور موفق، کسی است که دنیای ذهن و اندیشه آن محدود به حوزه جغرافیایی مشخصی نباشد اما طرح و محصول آن متناسب با شرایط خاص محیط طراحی گردد. ادغام بین این دو امر خود نیاز به توانمندی خاصی دارد.

د) حضور در مناسبات مختلف ملی و بین المللی: طراحی محصولاتی که در مرز مد باشند عملا بدون حضور در نمایشگاه ها، جشنواره ها و فعالیتهای موجود در حوزه مد در سطح ملی و بین المللی میسر نخواهد شد. دلیل این امر نیز به ویژگی منحصر به فرد چشم و دیدن و لمس كردن محصول است که تنها از این طریق امکان پذیر است و عوامل دیگری همچون جستجوی اینترتنی یا دیدن عکس نمی تواند به اندازه آن مفید باشد.

ه)توجه به سن و سال مصرف كننده هدف: يكي ديگراز شاخص ها درطراحي لباس و نگاه عالمانه و حرفه اي، توجه به سن وسال مصرف كننده هدف مي باشد چون شرايط سني در طراحي و رنگ آميزي لباس در تمام دنيا شرط اصلي موفقيت آن طرح ارائه شده مي باشد.

در این خصوص و همچنین سایر زمینهای مرتبط با ان مطالب بسیاری می توان گفت که در مطالب دیگر بدان پرداخته خواهد شد

خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها
نظر شما چیست؟

خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها


اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما عضویت درباره ما نقشه سایت ارتباط با ما


سلـامـ   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها   وارد حسابتان شوید و یا یک حساب باز کنید!

خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌هامد آیینه زندگی اجتماعی است و منحصر به لباس نمیشود.
طراحان و علـاقمندان به مد میتوانند آثار خود را برای نمایش در بخش طرح‌هـا و طراحان برای ما ارسال كنند تا
در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گیرد. در این باره اصول اخلـاق حرفه‌ای را جهت معرفی آثار رعایت كنید.
خانه مد در چهارچوب قوانین جمهوری اسلـامی ایران فعالیت میكند.
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه مد میباشد.
طراحی و پشتیبانی این سایت توسط شركت شبكه نگاه ™ انجامـ گرفته است.
خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها