ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ʘی ی ۲۰۱۸ یی ۱۸
26 1397       ی:         ی

- ی ۲۰۱۸ ی ی ی ‌ѡ . ‌ی یی . ی ʘی ‌ ۱۸ ی ی ی .
ی ی ی‌. ۱۹۷۰ ی ی ی ی‌ϡ ی ی‌یی ی‌ی.
ی ‌ ۱۸ (Telstar 18) ی . ǘ ‌‌ ی یی ‌. ی ی یی (Jabulani) ی ۲۰۱۰ یی ی یی یی .
‌ ۱۸ ‌ ۱۹۶۲ ϡ . ی ی ی ی ی‌ ϡ ǘ ی‌.
‌ ی ی ی یԐ (Bell) . یԐ ǘ (AT&T) ی ی‌. Ϙی ‌ یی یی ی ی . ی ‌ یی یی ی ی ی . ی ی ی ی‌.
‌ 18
‌ ۱۸ ی ی ۲۰۱۸ ی . ی ی ی ی . ( : ی ǘӁ)
‌ ۱۸ یی ʘی‌ی ی . ی NFC ی ی ی ی ی‌ی ی ی ʘی ی‌. ی ی ی ی ی ʘی‌یی ی‌یی ی‌. ی ی ی ی ʘی ‌ی miCoach Smart Ball ϡ ی ʘی ی ی ی ی ی‌.

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی