ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ѐی ی ی یԐ ǘ ی
11 1396       ی:         ی

- ѐ‌ی ی ی ی یԐ ی‌ی ǘ ی .
ی یԐ ی‌ی ǘ ی (ی ٩٦) ١٣ ١٦ ی ی یی یԐ‌ی ی ی ی‌.
ی یԐ ی ی‌ی یϘϐ ǘ ی ی ی ی ی ϐ Ԑ ی ǘ ی ی .
ǘ ی ی یی ی ی ی Ǎ . ی ی ی ٥٠ ǘ ی . ی ϐ ǘ ی یی ی ǘ ی ی ی ی Ǎ . ѐی یԐ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی‌.
ی ǡ ѐ‌ی ی ی ی یԐ ی‌ی ǘ ی ی ی ی ی ی :

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی