خانه مد ایران سرمقاله     خانه مد ایران گالری های خانه مد     خانه مد ایران ویدیو     خانه مد ایران جشنواره     خانه مد ایران برندها      خانه مد ایران مصاحبه      خانه مد ایران گزارشات      خانه مد ایران دانلود متن، عکس و تصویر      خانه مد ایران عضویت      خانه مد ایران درباره ما      خانه مد ایران نقشه سایت   خانه مد ایران نیازمندی ها  
خانه مد ایران اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما ارتباط با ما
خانه مد ایران

خانه مد ایران خانه مد ایران

KHANEMOD.COM

برپایی نخستین دوره آموزشی مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بینالمللی صنایع مد

13 مـرداد 1396   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- اولین دوره آموزشی کوتاهمدت "مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بینالمللی صنایع مد پوشاک و کالاهای جانبی" زیر مجموعه دوره مشترک MBA دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه بینالمللی مد آرت، مهر برگزار میشود.
بنا بر توضیحات منتشر شده در سایت نساجی امروز، در دوره MBA انتظار میرود که دانشجویان به مهارت ارتباطهای دیجیتال، دانش رفتار مشتری، تخصص فنی و هنری در حوزه طراحی و نوآوریها و راهبردهای توسعه تجارت و بازار بینالمللی برندهای پوشاک و کالاهای جانبی دست یافته و آنها را در مدت انجام کارآموزیها و پایاننامه با تجربههای صنعتی بینالمللی یکپارچه نمایند.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهعنوان مادر دانشگاههای صنعتی کشور نیازمند به معرفی نمیباشد؛ دانشگاه بینالمللی مد آرت نیز در شهر پاریس پایهگذاری شدهاست و تا به امروز یک شبکه گسترده بینالمللی تشکیل داده و همکاریهای قابل توجهی را بهصورت آکادمیک در داخل و خارج فرانسه داشته است.
این همکاری موجب اثربخشی، اعتبار و کیفیت برنامهی آموزشی مد آرت است. برنامه آموزشی مد آرت در عرصهی صنعت جهانی بسیار غنی شدهاست، بهگونهای که فارغ التحصیلان تجربهی کارآموزی در شرکتهای بینالمللی را نیز بهدست میآورند. 35 درصد از دانشجویان دانشگاه بینالمللی مد آرت را دانشجویان خارجی با بیش از 20 ملیت مختلف تشکیل میدهند. کلاسها در این دانشگاه به زبانهای انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی دایر است.
نکات مهم درباره دوره مشترک"مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بینالمللی صنایع مد پوشاک و کالاهای جانبی" به شرح ذیل اعلام شده است:
1.مدت تحصیل حدود 2/5 سال است که بخش اول آن در قالب چهار دورهی کوتاهمدت و با همکاری استادان دانشگاه مد آرت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تهران) و بخش دوم تا پایان دوره، در دانشگاه مد آرت (پاریس) برگزار میگردد.
2. پایاننامه دوره MBA و دفاع از آن با راهنمایی مشترک استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مد آرت و در مد آرت انجام میشود.
3. هزینه بخش اول در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای هر دورهی آموزشی کوتاهمدت باتوجه به تعداد عنواندرسهای ارائهشده در هر دوره، مدت زمان هر کدام و تعداد متقاضیان، برای هر دوره جداگانه تعیین میگردد و هزینهی تحصیل در بخش دوم برای یک سال تحصیلی در مد آرت 7000 یورو میباشد.
4.بهمنظور سهولت در شرکت، فراگیرشدن و بهرهمندی بیشتر علاقهمندان، بخش اول دورهی MBA در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چهار دورهی آموزشی کوتاهمدت شامل چند عنوان درس مستقل تقسیمبندی شده و حضور متقاضیان آشنا با موضوعات مهندسی، مدیریت، تجارت، مد، پوشاک و کالاهای جانبی در دورههای کوتاهمدت امکانپذیر است.
دورههای کوتاهمدت به زبان انگلیسی و با ترجمه همزمان برگزار میگردد. در پایان هر دوره کوتاهمدت برای شرکتکنندگانی که هر عنوان درسی در هر دوره را با موفقیت به پایان برسانند، گواهی مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مد آرت صادر میشود.
5. پذیرش برای تحصیل در مد آرت (بخش دوم در پاریس) با داشتن شرایط زیر انجام میپذیرد:
الف. قبولی درهر چهار دورهی کوتاهمدت که نتایج آنها به عنوان بخش اول دوره MBA در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت میگردد.
ب.داشتن مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج. داشتن حداقل یکی از مدارک زبان زیر:
1)زبان انگلیسی : مدرک IELTS (6) یا TOFEL (76-80)
2)زبان ایتالیایی : مدرک CILS
3)زبان فرانسه : مدرک B2
6.مدرک پایان کل دوره MBA توسط مد آرت صادر و توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه دولتی Perpignan (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تأیید خواهد شد.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت http://campus.aut.ac.ir/intrel مراجعه کنند.

خانه مد ایران
نظر شما چیست؟

خانه مد ایران


اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما عضویت درباره ما نقشه سایت ارتباط با ما


سلـامـ   خانه مد ایران   وارد حسابتان شوید و یا یک حساب باز کنید!

خانه مد ایرانمد آیینه زندگی اجتماعی است و منحصر به لباس نمیشود.
طراحان و علـاقمندان به مد میتوانند آثار خود را برای نمایش در بخش طرح‌هـا و طراحان برای ما ارسال كنند تا
در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گیرد. در این باره اصول اخلـاق حرفه‌ای را جهت معرفی آثار رعایت كنید.
خانه مد در چهارچوب قوانین جمهوری اسلـامی ایران فعالیت میكند.
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه مد میباشد.
طراحی و پشتیبانی این سایت توسط شركت شبكه نگاه ™ انجامـ گرفته است.
خانه مد ایران