خانه مد ایران سرمقاله     خانه مد ایران گالری های خانه مد     خانه مد ایران ویدیو     خانه مد ایران جشنواره     خانه مد ایران برندها      خانه مد ایران مصاحبه      خانه مد ایران گزارشات      خانه مد ایران دانلود متن، عکس و تصویر      خانه مد ایران عضویت      خانه مد ایران درباره ما      خانه مد ایران نقشه سایت   خانه مد ایران نیازمندی ها  
خانه مد ایران اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما ارتباط با ما
خانه مد ایران

خانه مد ایران خانه مد ایران

KHANEMOD.COM

ویترین تولیدکنندگان به مدلهای ایرانی - اسلامی اختصاص یابد

20 تـيـر 1396   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب بهعنوان روز "عفاف و حجاب" و 17 تا 23 این ماه بهعنوان هفته عفاف و حجاب نامگذاری شده است؛ به همین بهانه "حمایت" با حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس به گفتوگو نشست تا از برنامههای این کارگروه برای این هفته باخبر شود.
قبادی در تشریح برنامههای کارگروه ساماندهی مد و لباس برای هفته "حجاب و عفاف" به "حمایت" گفت: در سالهای گذشته و مقارن با ایام این هفته ، فعالیتهای مختلفی از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس به اجرا درمیآمد که عمدتاً یا شروع یک فعالیت جدید و یا نتیجه اقدامات یک سری از فعالیتهایی است که در این ایام به طی برنامههای گوناگون به اطلاع مخاطبان میرسد. امسال هم در ادامه فعالیتهایی که کارگروه ساماندهی مد و لباس در زمینه موضوع ارزشی عفاف و حجاب اجرایی کرده است، از فعالان این حوزه طی یک همایش اختصاصی تقدیر و تشکر خواهدکرد.
وی افزود: این همایش با هدف ترویج ، تشویق و تقدیر از فعالان این حوزه برای استمرار فعالیتها و همچنین پیشبینی برنامههای جدید و استفاده از رویدادهای خلاقانه در جهت امر "عفاف و حجاب" برگزار خواهد شد. هرکدام از فعالانی که در این رویداد و همایش معرفی میشوند منشأ اثرات ویژهای در موضوع عفاف و حجاب هستند و در طول سال، اقدامات گستردهای را در این خصوص انجام دادهاند.
دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس همچنین تصریحکرد: در این همایش از فعالان و برگزیدگان نمایشگاه "عفاف و حجاب" که تلاش کردند تا خدمات قابلتوجهی را به مردم در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین در طول سال ارائه کنند با شاخصهایی که پیش بینی شده تقدیر خواهد شد .
همچنین از 5 نفر از فعالان نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در بخش عفاف و حجاب هم تقدیر خواهیم کرد. در این همایش حدود 10 نفر از برنامه سازان رادیو- تلویزیون و برخی از نمایندگان دستگاهها و نهادهای غیردولتی که بهصورت ترویجی، تشویقی و تبلیغی تلاش میکنند خدمات خوبی را ارائه دهند هم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
به گفته قبادی، در این رویداد حدود 20 اثر هنری از موضوع تصویرگری آثار مرتبط با عفاف و حجاب که در ماه گذشته در کارگاه تصویرسازی نمایشگاه قرآن کریم تصویرسازی شده هم رونمایی خواهد شد و این اقدام که با مشارکت هنرمندان، خوشنویسان و نقاشان حرفهای به انجام رسیده طی چند روز به نمایش درخواهد آمد.
همچنین برنامههایی را پیرامون ارائه محصولات عفاف و حجاب در اکثر فروشگاههایی که با هماهنگی کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت میکنند داریم. این فروشگاهها با تخفیفهای قابلتوجهی به عرضه محصولات "عفاف و حجاب" خواهند پرداخت. این مؤسسات عموماً با نگاه فرهنگی و با توجه به نظامات ارزشی عفاف و حجاب تلاش میکنند که امکان دسترسی مناسب به محصولات عفاف و حجاب را مهیا کنند؛ ضمن اینکه این مؤسسات تلاش دارند که تنوع در محصولات را به اجرا درآورده و قدرت انتخاب مردم در انواع و اقسام محصولات مد و لباس ایرانی و اسلامی افزایش پیدا کند.

برگزاری چهارمین نمایشگاه مد و لباس ایرانی و اسلامی
قبادی در ادامه فعالیتهای این کارگروه برای هفته مد و لباس هم بیانکرد: همزمان با هفته عفاف و حجاب شاهد برگزاری چهارمین نمایشگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی در استان مرکزی هستیم که از شنبه کار خود را آغاز کرده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه که با محوریت محصولات عفاف و حجاب برگزار میشود طراحان و هنرمندان استان مرکزی و همچنین برخی استانها که در جشنواره مشارکت دارند آثارشان را به عرضه خواهند کرد .
وی افزود: همچنین ما نمایشگاه ارائه آثار دانشجویان استان قزوین را همزمان با این ایام داریم که به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برپا خواهدشد.
به گفته قبادی،همه این تلاشها در جهت بسط و گسترش موضوع عفاف و حجاب خواهد بود. وی ادامه داد: همچنین ما شبشعری را با همکاری نهادهای غیردولتی با موضوع عفاف و حجاب در شب بیستو یکم تیرماه برگزار خواهیم کرد. بهاحتمالزیاد نیز فراخوان سومین کنگره ملی شعر مستور را خواهیم داشت. همه این فعالیتها مجموعه اقدامات کارگروه ساماندهی مد لباس را در بر خواهد گرفت.
قبادی در خصوص پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه عفاف و حجاب هم گفت: در این خصوص نتایج نظرسنجی فعالیتهای موضوع عفاف و حجاب را که در ماه گذشته بین مخاطبان صورت گرفته را در این ایام منتشر خواهیم کرد که پیشرفتهای صورت گرفته، اقدامات و میزان تأثیرگذاری و ثمربخشی فعالیتهای کارگروه در امر عفاف و حجاب را نمایش خواهد داد. یکی از عمده وظایف کارگروه ساماندهی مد و لباس تبیین موضوع عفاف و حجاب در بین مخاطبان تخصصی خود است که به عبارتی آنها الگوها را به جامعه ارائه میکنند.
آگاهی این قشر از شاخصها و مبانی فکری و نظری و همچنین چارچوبها، کمک میکند تا در ارائه الگوها به جامعه نقش مناسبتر و مؤثرتری را ایفا کنیم. به عبارتی طراحی آنها امکان دسترسی مناسب مردم را به آثار مناسب درعینحال شایسته و پوشیده را فراهم میکند یعنی اگر ما اقداماتمان در بین طراحان و تولیدکنندگان بتواند بیش از گذشته شود، شاهد یک همافزایی در بین فعالیتها بیش از جنبههای گفتاری خواهیم بود که در عملکرد، خودش را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: معتقدم تلاشها مؤثر بوده است و از نمونههایی که در جامعه طی چند سال اخیر ارائهشده میتوان گفت کارگروه مسیر خود را پیداکرده است. تغییر ویترینها و تنوعی که در بین جامعه و خانوادهها و فروشگاهها صورت گرفته همه حاکی از آن است که فعالان این حوزه در تلاش هستند تا موضوع عفاف و حجاب و انتخاب پوشاک مناسب را برای مردم تسهیل کنند. طراحان و تولیدکنندگان مجموعاً اهداف قانون ساماندهی مدو لباس را دنبال میکنند و در تلاش هستند که قدرت انتخاب مردم در این حوزه افزایش پیدا کند.
دبیر کارگروه مد و لباس در بیان چشمانداز فعالیتهای این کارگروه هم خاطرنشان کرد: موضوع مد و لباس اسلامی و ایرانی راه خودش را پیداکرده و هرروز هم شاهد گسترش و بسط آن هستیم. بروز خلاقیتها و ارائه طرحها و ایجاد مؤسسات و بهویژه ساماندهی این فعالیتها کمک میکند که این امر مسیر خودش را باقدرت ادامه بدهد اما صیانت از آن و توجه به چارچوبها حائز اهمیت است که باعث پایداری و قوام این حوزه خواهد شد.
چشمانداز ما مجموعاً این است که اتکا و اعتنا مردم به این امر افزایش پیداکرده و باید از این فرصت بهخوبی استفاده کرد تا طراحان و تولیدکنندگان در این مجموعه گام بردارند. معتقدم که بیش از همه اینها نهادهای دستاندرکار و نهادهای دولتی باید تلاش و کمک کنند که چرخ مد و لباس ایرانی و اسلامی باقدرت بیشتری حرکت کند.

خانه مد ایران
نظر شما چیست؟

خانه مد ایران


اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما عضویت درباره ما نقشه سایت ارتباط با ما


سلـامـ   خانه مد ایران   وارد حسابتان شوید و یا یک حساب باز کنید!

خانه مد ایرانمد آیینه زندگی اجتماعی است و منحصر به لباس نمیشود.
طراحان و علـاقمندان به مد میتوانند آثار خود را برای نمایش در بخش طرح‌هـا و طراحان برای ما ارسال كنند تا
در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گیرد. در این باره اصول اخلـاق حرفه‌ای را جهت معرفی آثار رعایت كنید.
خانه مد در چهارچوب قوانین جمهوری اسلـامی ایران فعالیت میكند.
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه مد میباشد.
طراحی و پشتیبانی این سایت توسط شركت شبكه نگاه ™ انجامـ گرفته است.
خانه مد ایران
a