ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
یݝی ۝
24 1394       ی:         ی

- ی ی ǘ ‌‌ی یی ی ‌ ǘ یϡ ǘ ǁ ی ... ی‌ی 10 50 ی ی‌.
ی ی ی ‌ی ی ی ی‌. ی ‌ ی ی ‌ ǘ ǘ ی ǁ ی ‌ی ی‌ ی‌ی ی‌.
ی‌ی یی ی ǘ ی‌ ‌ی ی ی ‌ϐ ǘ ی ‌ی ی ی 10 50 ی ی‌. ی ‌ ی ی ی ‌.
‌ ǘ ǘی ‌ ی ʺ ی ی ی‌یی ی ی ی ی یݡ ی ی ی‌.
ϐ ی ی ی‌ی ی ی ǘ . ‌ ی ј ی ی ǘ ǘ ی ‌ی ی.
ی ǘ ی ی‌
ی ی ǘ یی э ʡ ییی ی ӡ یی ی ‌ یی ی‌.
ی ی‌ ی ی ی ǘ یی ی‌یی ی И ʡ ی‌ јی ی‌ ی ی یی‌ .
ی ‌ی ی یی 300 700 ϡ ی 200 550 ی‌.
ی ǁ یی ی ی‌ 20 ی ی‌ ی 90 250 ی .
ی ‌ی ی یی ی ‌ 50 ی ‌ 30 50 ی‌.
ی ی ‌ 15 ی‌ ی 15 25 ‌ ی‌.
ی یی ( ی) ی ی ی‌ی 30 40 ی یی 180 250 .
ی ‌ی ی ی ی‌ ی 250 ی ی 130 200 ی‌.
ی ی ی یی ѡ یی 15 ی 250 .
ی ی 60 ی‌ ی 200 ی ی‌.
ی 30 ی 200 . ی ی 60 ی 250 ی ǘ ی‌.
ی ی э ј یی ی 200 350 ی .
ی ǘ ј ی‌ی ی ǘ یی ϡ ی ǘ یی ǘی ی ی ‌ی ی ی ǁ یی‌ ‌ی یی ی‌.
ی ی ی ϐ ǘ یی یی ǘ ј ی ی‌ی ی‌ ی ‌ی .

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی