ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ی ی
10 1394       ی:         ی

-   ی ѐ ی ѡی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ϐ јϐ ǘ ی .
ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی‌ی ی Ԙیی ی ی یی ی ی ی ی :ѐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ʐیϘϐ јϐ ǘ ی ‌ی ی ی ی.
ی ی ی ѐ ی یϘϐ јϐ ǘ ی یی ی‌ی ی ی یی ی ی ی ی ی : ѐ ی ی ی یی ی‌ ی‌ ی‌ ی‌ی .ی ی ϐی ی ی ی ی .
ی : ی ѐ ی ϐ јϐ ǘ ی‌ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی‌.
ی ی ‌ی : ی ϐی ی یԐی ی ѐی یԐ‌ی ی ی یی ی ی ی ی یϐϐ ϐ .
ی ی ی ϐ јϐ ی یϐ‌ ی ی ی ی ی ی ی یԐ‌ی ی ی ی یی ϡ یی یی یی ی ی یی ѐی یԐ‌ی ی یی ‌ی ѐی ی ǘ .
ی ی ی ی ی ی ѐ ی ییی ј ی ѐ ی ѡ ی یϘϐ јϐ ǘ ی ی یϐ ی یی یϘϐ јϐ ǘ ی یی ی‌ی ی ی ی ی ی‌ ی .

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی