ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
یی ییی ی
10 1394       ی:         ی

یی- ی یی یی ی ی ی ی.
ی ی ѐ ی Șی. ی ی Ǎ ی ѐیی یی.
ی ی یی. ی ی ی Ǎ ی ѐیی یی.
ѐیی یی. ی ی یی یی.
ی ی ی ی ѐ ی ѐ ǎ ی ѐ ی Ԙ ی ѐ ی ی ی ی ی ی.
ѐ ی یی ی ی  ی ی Ԙ ی Șیϡ ǐ ی ی ی ی  ی ی ی Ȑی ی ی ی ی ی ی ی .
  ѐ ی ی ی ی ی یی ی یی ѐ ی ی ییی.
ј یی ѐ ی .
ѐ ی ی ییی یی ѐ ی‌یی یی ԡ ی ѐ ی Ȑی یی.
Ԙ یی ی یی.
ی ی ی ی ی ی ی ی   ی یی ی ی ی.
Ǎ ی یی Ԙی .

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی