KHANEMOD.COM

من ميخوهم كاملا شبيه يك درخت باشم.ميخواهم همواره نمو كنم ...

12 مـرداد 1392   خانه مد ایران    نویسنده: بتهوون    خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

من ميخواهم كاملا شبيه يك درخت باشم.ميخواهم همواره نمو كنم.از بالا ميوه هايي داشته باشم و از پايين با استحكام روح و ريشه خود را در اعماق زمين فرو برم تا بتوانم به زندگاني عملي خود روش و نيرويي بدهم

خانه مد ایران a