KHANEMOD.COM

هفته مد چیست؟

6 مـهـر 1392   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- حتما بارها اسم "هفته مد " و تعاریف متعددی از آن را شنیده اید اما تا بحال از خودتان پرسیده اید چرا هفته مد و هفته مدها کجا هستند؟
در 1943،اولین هفته مد در نیویورک با هدف جلب توجهات از مد فرانسه ،طی جنگ جهانی دوم ، برگزار شد.طی جنگ بسیاری از طراحان مد امکان سفربه فرانسه را نداشتند و آمریکا تصمیم خود طراحان را جمع و آثارآنها را معرفی کند. کم کم تمام آثار را در مجله مد ووگو که تا آن زمان از طراحان آمریکایی غافل و تنها به نمایش کارهای طراحان فرانسوی اختصاص داشت ،به چاپ رساند.
هفته مد یک رویداد در صنعت مد بوده که تقریبا یک هفته بطول می انجامد.این هفته فرصت مناسبی برای طراحان مد، برندها و خانه های مد در راستای نمایش آخرین کارهای خود در سالن های نمایش هستند.دراین نمایش ها به خریداران و رسانه ها جدید ترین روند مد نشان داده می شود.نکته مهم اینکه در این هفته ورود و خروج محصولات آن فصل نشان داده می شود.
ادامه دارد...

خانه مد ایران
خانه مد ایران a