KHANEMOD.COM

پاییز و زمستان با بافت هی سنتی

22 آبـان 1398   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد_ همیشه پاییز و زمستان انواع لباسهای گرم را بدنبال دارند. انواع لباسهای فصل با طرح های مختلف نمایی زیبا از مد پاییزی را نشان می دهند. پانچ ها نمونه لباس های همه فصل هستند که در فصل سرما بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

این لباس کاربردی در فضاهای مختلف بکار می رود .

پانچ های بافت با طرح های سنتی بعلت راحتی و سبکی در عین گرما بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a