KHANEMOD.COM

کالکشن های حجاب 2019 دلچه گابانا

18 تـيـر 1398   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد_ صنعت بزرگ مد از بخش های مختلفی تشکیل شده که توجه به هرکدام از این بخش ها از اهمییت برخوردار است. توجه به حجاب و روش استایل مخصوص مسلمانان و اقلیت های مذهبی از مواردی است که بزرگان و برندهای نامی ، از آن غفلت نکرده و به بهترین شکل بدان می رسند.

وقتی صحبت از صنعت و بازار جهانی باشد، همه افراد جزئی از بازار هدف ویژ فعالان بوده و رضایت مندی آنها هدف اصلی بحساب می آید.فراتر رفتن از قالب های فرض شده در محیط و فضای فعالیت خود، دستیابی به بازار جهانی و طرفدارانی متفاوت را بدنبال دارد.

برند دلچه و گابانا، هرساله در کالکشن های خود modesty و حجاب را با طرح های متفاوت با کمک رنگ های شاد و زنده عرضه می کند.در این کالکشن ها، زیبایی بصری و قالب های عقیدتی خود تبلیغی برای این روش زندگی و انتخاب است.

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a