KHANEMOD.COM

بزرگان مد دنیا

8 بـهـمـن 1397   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- از بزرگان برند دنیا که برای چندین دهه در صنعت مد از بنیانگذارن و آفریندگان طرح ها و سبکها و استایلهای روز بوده و هستند . .این سه تن همیشه در صدر اخبار و از بهترین و جذابتریها در این صنعت بزرگ هستند .

ایده ها و سبکهای بسیاری را در مدت فعالیت خود به دنیا مد و اهالی مد ارزه داشته و با نوع و شیوه های بسیار بکر به میلیارد ها نفر ایده برای کار فعالیت بخشیده اند .

 

خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a