KHANEMOD.COM
بایدهای حضور در صنعت مد
17 مـهـر 1397   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها    نویسنده: مدير وب سايت   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها    خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها پرینت

خانه مد- همیشه مد و طراحی لباس در هنر و زمینه های هنری جایگاه متفاوتی را دارا بوده و است . همیشه ایجاد هارمونی و ترکیب برای جذابیت به نوع پوشش و لباس از مهمترین اصول در طراحی لباس به شمار میرود ، همواره برای  هماهنگی فرم با رنگ و فرم اندام در لباس حفظ شود

نیاز به ترکیب و هماهنگی، عناصری چند از هنرهای متفاوت را باهم مورد نیاز است . همیشه ایجا زیبایی با یک رنگ یا یک ترکیب تنها آن اصالت و درخشندگی جلوه توجه و گیرایی را به انسان نداده و همیشه نیازمند تفاوت ترکیب و نیاز به اصل مطلب خلاقیت است تا ترکیبی با ویژگیهای یک اثر هنری خلاق شود .

در طراحی یک لباس باهدف ترکیب و هماهنگی در لباس ،ف رنگ مدل و فرم و بدن در از اولویتهای اصلی بحساب می آیند. ایجاد زیبایی با فقط پارچه یا متریال به دست نیامده و  ایده و نوع نگاه به هنر و ذهنیت باز داشتن از واجب ترین کارها در هنر و بخصوص در طراحی لباس است .

فکر . ایده . خلاقیت مساوی است با یک اثر ناب هنری یک لباس بی نظیر

 

خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها
خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها