KHANEMOD.COM

بایدهای حضور در صنعت مد

17 مـهـر 1397   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- همیشه مد و طراحی لباس در هنر و زمینه های هنری جایگاه متفاوتی را دارا بوده و است . همیشه ایجاد هارمونی و ترکیب برای جذابیت به نوع پوشش و لباس از مهمترین اصول در طراحی لباس به شمار میرود ، همواره برای  هماهنگی فرم با رنگ و فرم اندام در لباس حفظ شود

نیاز به ترکیب و هماهنگی، عناصری چند از هنرهای متفاوت را باهم مورد نیاز است . همیشه ایجا زیبایی با یک رنگ یا یک ترکیب تنها آن اصالت و درخشندگی جلوه توجه و گیرایی را به انسان نداده و همیشه نیازمند تفاوت ترکیب و نیاز به اصل مطلب خلاقیت است تا ترکیبی با ویژگیهای یک اثر هنری خلاق شود .

در طراحی یک لباس باهدف ترکیب و هماهنگی در لباس ،ف رنگ مدل و فرم و بدن در از اولویتهای اصلی بحساب می آیند. ایجاد زیبایی با فقط پارچه یا متریال به دست نیامده و  ایده و نوع نگاه به هنر و ذهنیت باز داشتن از واجب ترین کارها در هنر و بخصوص در طراحی لباس است .

فکر . ایده . خلاقیت مساوی است با یک اثر ناب هنری یک لباس بی نظیر

 

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران