KHANEMOD.COM

برپایی نمایشگاه چاپ روی منسوجات در بوستان گفتگو

29 خـرداد 1397   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

نمایشگاه داخلی
تاریخ آغاز نمایشگاه: 29 خـرداد 1397
تاریخ پایان نمایشگاه: 1 تـيـر 1397

خانه مد- هشتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی از 29 خرداد تا اول تیر در بوستان گفتگو برگزار می شود که در این نمایشگاه بخشی مجزا به چاپ روی پارچه اختصاص یافته است.
نمایشگاه چاپ دیجیتال به دنبال آماده سازی فضا و بستری برای آشنایی تولیدکننده و عرضه کننده است تا مشتری در کوتاه ترین زمان تکنولوژی های مختلف را در کنار هم مقایسه کند و به بهترین نتیجه گیری برسد.
90 درصد چاپ دیجیتال همچون چاپ افست به خارج از کشور وابسته است و کالایی به عنوان تولید داخلی برای عرضه در این نمایشگاه نداریم و حضور شرکت های خارجی یا باید با شکل قانونی و نمایندگی رسمی باشد یا اینکه با واسطه سامان بگیرد.
بازدیدکنندگان می توانند علاوه بر آشنایی با شرکت ها و کمپانی های مختلف حوزه چاپ دیجیتال از نزدیک کارکرد و عملکرد دستگاه ها را مشاهده کنند.
در سال های اخیر استفاده از چاپ بر روی منسوجات رشد بسیار زیادی داشته است و امسال بخشی ویژه در هشتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی به این حوزه اختصاص دارد.

خانه مد ایران
خانه مد ایران a