KHANEMOD.COM
ی
23 1397       ی:         ی

- ی ی ی . ی ی ی ѡ ی‌ ی ی ی‌ی یی ی ی‌یϡ ی ی ی ‌یی ی‌ !

ی ‌ی ی ی ϡ ‌ی یی ی‌ ی یی ј ی.

ی ی ی ی ی ی یی (businessinsider) ی ی ی ی‌ی ی ی.

  ی ی

‌ی

ی ‌ ȁی:

 • ‌ی Ԙی
 • ‌ی ‌ی
 • ‌ی ی Ԙی

ی ‌ی یی ‌ی ی‌. ی ی‌ی ‌ی ‌ی ی‌ی یϡ ‌ یی ی ‌ ی‌ی.

‌ی ی ی‌ ی ‌ی ی . ‌ی Ԙی ی ی ی ی‌ ی ‌ی ی ی ‌ ی ی‌ ی‌ی Ԙی јی ‌ی ی ی ی‌.

  ی ی ی

ی ی ی

ی ‌ ȁی:

 • ‌ی Ԙی
 • ‌ی ‌ی
 • ‌ی ی Ԙی

ی ی ی ء ‌ی ی ی ‌ی. ی‌ی ‌ ی ‌ی ی.

ی ء ی ی ʡ ی ی یϡ ‌ی Ԙی . ǐэ ی јیȡ ی ی یی ی ی‌ ی ی ی ی ی ی ی .

‌ی ‌ی Ԙی ی ی ی ‌ ی‌ϡ ی ǐ ی ی .

  ی ی

ی ‌ی

ی ‌ ȁی:

 • ‌ی ‌ی
 • ‌ی ی Ԙی

ی ‌ ѐ ی:

 • ‌ی Ԙی

ی ی ی ی! ǐэ ‌ی ǘ ‌ی ‌ی ی‌ϡ ی ی ی ی . ǐ ی ʘ ی ی ی ی ی ϡ ‌ی.

ی ی ‌ی یی ی ‌ی ‌ی ی‌ϡ ی ‌ی یی ی ی. ی ی ی  ی ی ی‌ ϡ ی ی‌ϡ ی ی‌ی ‌ی .

ی ی ی 97

ی ی ی

ی ‌ ȁی:

 • ‌ی Ԙی
 • ‌ی Ԙی

ی ‌ ѐ ی:

 • ‌ی ‌ی

ی ی ѐی "" ی یϡ ѐ ی ‌ی ‌ی ی!

ی ȡ ‌ی Ԙی ‌ی Ԙی ی‌ ی ی ی ی .

ی ی ی 97

ی Ԙی

ی ‌ ȁی:

 • ‌ی Ԙی

ی ‌ ѐ ی:

 • ‌ی ‌ی
 • ‌ی Ԙی

Ԙی ی‌ϡ ‌یی ی. ی ی ی ی‌ ی Ԙی ی ‌یی ی ی ی ‌ی ی. ǐ ی Ԙی ی ‌ی Ԙی ȁی یی ی ی ی ǘ Ӂی!

یی ی یی ی‌.

  ی ی ی

‌ی ی

یی ‌ ی ی ی. ی‌ی ‌ی یی ی ‌ی ی ی.

ی‌ی یی ی ‌ی یϡ ی ‌ی ی ی ی ی ȁیϡ یی ی‌ی یی ی ی !

‌ ی ѐ یϡ ‌ ȍیی ǐ јیی ‌ی ی ی ی‌ϡ ی ȁی.

‌ی ‌ ϡ ی ی یϡ ی ی ی ʘ‌ی ی ی. ی ی ‌ یϡ ‌ ‌ Ԙ !

 

Ԑ یی