KHANEMOD.COM
ی ӝ ی
20 1397       ی:         ی

- ‌ی   ‌یی  ی‌یϡ ی‌ی ی ی ȁیϿ ‌ی ی ی‌ی یϿ ی ی . ی ی‌ ‌ی‌ ی ی Ș ی ی. ی ȡ ی ‌ی ی‌ی ϡ ی ی ی ی.  ی یϡ ی ی ی‌ی.
ی یϡ ȁی
ی ی . ی ͡ ی ی ی ‌یی ی یϡ ݘ ی. ی ی ی . ی ی ی ݘ ی‌ی ی‌ی.
 ی یی ی‌ : ی ی ی ϡ ی ی! ی. ǐ یی ی ی‌یϡ ی . ی ی ی یʡ ی ‌ یی Ԙ ی ȁ ی‌یϡ ݘ . ی ی   ی ی ی یی ‌یϡ ی‌ی ی ‌ی ی ی Ͽ ی ی ی‌ Ͽ
ی ‌ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی‌ی. ی ی‌ی یی ‌ ی‌یϡ ژ Ȑیی: јی ‌ǡ ‌یی ژ‌یی ی ی.
  ‌ی Ȑیی
ی ‌ ی یی ی یϡ ی ‌ یی. ی‌ی یی یϡ ی ی‌ی ی ی.‌ی Ԙ ی .  ی ‌ی‌ ی ʡ ی ی ی ی ‌ی‌ یی.
ی ی ی ‌ی‌ یی: ‌ی ی ی. ی ǡ ی ی ی‌ی.
ǐ ی‌ی ی یϡ ی ی ی‌یϡ ی‌ . یѡ ی‌ . ǡ ی ی ϡ ی ی یϡ ی ی ȁی. ی ی ی ی ی ی‌ی: ی ی ی‌ ‌ .
ی ǡ ی ی‌ی ی ی‌ ی .
- ی ی + یی
- ی ی + ј
- ǁ Ϙ + ǘی
- ǁ ی ی + ی


 ی ‌ ی
ی ی ی ی ‌ ی . ی ی‌ی ی ی ی ی ی ی ی ی‌Ͽ! ی ی ‌ی یی ϡ ی ȁی ی ϡ ی‌ ی‌ ی‌ی.
ی‌ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ‌ی یی ȁی. ی ‌ی ‌ی ی ی. ی ی ȡ ی‌.
ی ی ‌ی‌ ݘ ی. ی ی ‌ ی ی ی ی ی ȁی.

ی ی ی ی . ی ی ی ی. ی ی‌ ی یی . ی ی ی ی ی ی. ی ی ی‌ی ی ی‌. ی ‌‌ی ی ی ی‌یϡ ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی یی ی . ی ی ȁی. ‌ی ی یϡ ύ ѐی ی.
- ی +
- ی + ی
- ј + ǘ ی ی ѐ
- + ی
  ‌ ی ی ی
یی Ԙی ی ی یϡ ‌ یی . ی ϡ ی یی ی.
ی ی ی ی. ی‌یی ʘ ی‌ی Ԙی ی‌ی. ڡ ی ی Ԙی ی. ی ‌ی ی‌ Ԙی ϡ ی ‌ی Ԙی .
 ی ی یی. ی ‌ی Ԙی یی ǡ ی ی‌Ͽ ی ی ʡ ǐ Ԙی ی. ی ‌ی ی ‌ ‌ی یϺ ‌یی ی‌ی . ‌ی ‌ ی‌ی.
ی ی ‌ یی ی ی. ی‌ی ی 捘 ی. ی ی ʘ 䐡 ی ‌ ȁی. ی ‌ی ‌ ی‌ی ی Ԙی ȁی ی ‌ ی.

  Ș ی
ی ی ی‌ Ș ی.
- یی ی. ی ϐی! ی ی ی یی ی ی‌. ی‌ی ی ޡ ی ‌ ی ی‌ ʘ‌ی ی ی ی ‌ی یی ی. ʐی ی ی‌ی یی ی.
- ی ییی. ی Ș ی ی ی . Ș‌ی ی ییی ی. ǐ ی‌ی ییϡ ی ی ی. ی یی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ییی.
- ی. ی ی یی یϡ ی ی. ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ‌ ی.
- ی Ǎ‌ی ѐی. ی ی Ǎ‌ی ی ‌ ی. ی ی ی یی .

Ԑ یی