KHANEMOD.COM

مد جهانی در مسیر پوشیدگی قرار گرفته است / فشن در آئینه سال 2019 میلادی

12 خـرداد 1397   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- با نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب هنر-صنعت مد در می یابیم که این عرصه تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته و در هر مقطع تاریخی جهان به الگویی مشخص از پوشش روی آورده است.
افراد و برندهای تأثیرگذار بسیاری مسئولیت تولید مد و لباس را در سطح جهانی بر عهده گرفتند و با صادرات آن دست به جریان سازی زدند. رخدادهای سیاسی و اقتصادی جهان هم نقش بسزایی در روند تولید مد داشته و گفتمان نوینی را در مقاطع تاریخی به زبان فشن رقم زده است.
به عنوان مثال با ورود آمریکا به دهه 80 روح آزادی خواهی نیز کم کم محو شد. ملت به خاطر بی ثباتی اقتصادی لباس خوب نمی پوشیدند و اعتقاد خود به ساختار های کشور را از دست داده بودند که باعث شده بود یک گفتمان جدید سیاسی توسط رئیس جمهور وقت رونالد ریگان شکل بگیرد. همین طور که آمریکایی ها مشتاق دیدن دوباره بزرگی کشورشان بودند، تولید کننده لباس های جین لوی اشتراوس یکی از نام های مشهور در فرهنگ آمریکا پا به میدان گذاشت و وظیفه فراهم کردن لباس های تیم المپیک آمریکا را به عهده گرفت که با نمایان کردن شعار "بزرگ بودن فرهنگ غربی" سعی در برانگیختن غرور ملی داشت. البته این موضوع اتفاقی هم نبود چرا که تیم آمریکا همان لباسی را بر تن داشت که در آن سال رئیس جمهوری منتخب شان که دست برقضا یک هنرپیشه هالیوودی بود، پوشیده بود.
با ذکر این ثال درخواهیم یافت که لباس تا چه اندازه تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده و از سویی دیگر این عرصه چگونه توانسته است در طول تاریخ فرصت هایی را برای معرفی ایدئولوژی ابرقدرت های جهانی ایجاد کند.
غرض از طرح این مسئله نیم نگاهی به جدیدترین مجموعه های برندهای مطرح جهان است که تحولات هنر - صنعت مد را در مسیر پوشیدگی قرار داده و لازم است به واکاوی در ارتباط با چرایی و دلایل توجه به این الگوهایی پوششی در جهان داشته باشیم.
در ادامه تصاویری از کالکشن پاییز 2019 برند گوچی را ببیند که مصداقی بر تحولات هنر صنعت مد در مسیر پوشیدگی است:

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a