KHANEMOD.COM

پيتر؛خوشتيپ ترين خرگوش جهان

6 ارديـبـهـشـت 1397   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- همیشه وقتی صحبت از خوش تیپی و فشن به میان می اید ذهنمان ناخودآگاه به سمت افراد متلف و دختران و پسران می رود. تصور بکنید روزی حیوانات هم وارد عرصه مد شوند وبا تحولی بزرگ در این صنعت روبرو شویم.
"پيتر" خرگوش نري است که افتخار خوشتيپ ترين حيوان جهان نصيب اش شده است .اودر مراسمي که هيات داوران عکس هاي بيش ازهزارحيوان را بررسي مي کردند رای آورد.

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران