KHANEMOD.COM
آرامن با شعار اصالت و صلح
26 فـرورديـن 1397       نویسنده: مدير وب سايت        پرینت

خانه مد- خانه های مد در طول فعالیت خود توانسته اند مسیر اتصال مشتریان  و طراحان را کوتاه کرده و نتیجه این نزدیکی برطرف کردن نیازههای مشتریان در قالب های هنری و تجاری سازی فعالیت ها بوده .
خانه مد آرامن یکی از این مجموعه بزرگ هنری می باشد. نغمه زائری مدیر مسئول برند" آرامن" با 7 سال فعالیت رسمی در صنعت مد با شعار" اصالت و صلح " توانسته کاکشن های متعددی از جمله کالکشن لباس ایران و هند یا ایران و جین... را با مطالعات عمیق ارائه کند.
غدغه های این  طراح شناخت بازار و نیازسنجی مشتریان  است که با توجه به کسب مهارت های مورد نیاز بخوبی پاسخ داده شده است. ایده الگوی ایرانی  و تلفیق طرح های لباس اقوام با لباس های دیگر کشورها وجه ممیزه این طراح است.
کالکشن بهاری آرامن با همکاری گروهی از طراحان در فضایی بسیار دوستانه و صمیمی ارائه شد. نکته جالب این کالکشن ارائه لباس ها با اکسسوری موردنیاز و بهاری بودن کارهاست. نگاه   مثبت زائری به صنعت مدایران، برطرف شدن موانع  موجود طراحان و تجاری سازی فعالیت ها مورد توجه بسیار قرار گرفت.

فروشگاه اینترنتی نعلبندان