KHANEMOD.COM

آرامن با شعار اصالت و صلح

26 فـرورديـن 1397   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- خانه های مد در طول فعالیت خود توانسته اند مسیر اتصال مشتریان و طراحان را کوتاه کرده و نتیجه این نزدیکی برطرف کردن نیازههای مشتریان در قالب های هنری و تجاری سازی فعالیت ها بوده .
خانه مد آرامن یکی از این مجموعه بزرگ هنری می باشد. نغمه زائری مدیر مسئول برند" آرامن" با 7 سال فعالیت رسمی در صنعت مد با شعار" اصالت و صلح " توانسته کاکشن های متعددی از جمله کالکشن لباس ایران و هند یا ایران و جین... را با مطالعات عمیق ارائه کند.
غدغه های این طراح شناخت بازار و نیازسنجی مشتریان است که با توجه به کسب مهارت های مورد نیاز بخوبی پاسخ داده شده است. ایده الگوی ایرانی و تلفیق طرح های لباس اقوام با لباس های دیگر کشورها وجه ممیزه این طراح است.
کالکشن بهاری آرامن با همکاری گروهی از طراحان در فضایی بسیار دوستانه و صمیمی ارائه شد. نکته جالب این کالکشن ارائه لباس ها با اکسسوری موردنیاز و بهاری بودن کارهاست. نگاه مثبت زائری به صنعت مدایران، برطرف شدن موانع موجود طراحان و تجاری سازی فعالیت ها مورد توجه بسیار قرار گرفت.

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a