ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
Ә ی Ә
17 1397       ی:         ی

- Ә Ә ی ی یی ی ی یϡ ی Ә ی یی ی Ͽ
Ә Ә یی ی Ͽ
Ә ی ی یی ی . ی ی Ә ʡ ی ی ύ ی ی. ی ی یی Ә ی ϡ ی ی ی Ә ی ی ی .
Ә ی ی ی ی ی ی . ی Ә ی јی ی ی ǎ ی ϡ ی یی .
Ә
 -    ی Ә ی Ҙ .
-    ی یی ی ی
-    ی
-    ی
-    ی Ә ی ǎ ی 25 ی ی
-    ی ( ی ˜ .)
-    ی јی ی ǘی ی ی ی Әی ϐی ǘ ϐی .
-    Ә ی
 Ә
Ә ی Ә ی ‎
Ә یʿ
Ә ی Ә ی یϡ ی Ә ی ی . ی Ә ی ی یی ی Ә ی . ی ی ی Ә ی یϿ ی ی Ә ی ی.
یی ییی یی ی ی. ی ی ǘ . ϐی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
ϐی ی ϡ ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ϐی ی . یی ی ی ی ی . ی ی ی یϡ ی ی ی ی .
  ی Ә ی ی ی ϐی ی ی ی . ی ی ی Ә ی یϡ ی ی .
Ә ی ϐی ی ی یی ی یی ی . Ә ی ی ϐی ی ی ی . Ә ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی . ǐ ی ی ی یϡ ی ی. ی Ә ی ی ی ی ی ϡ ی ی Ԙ ی .
ی ی Ә ی یϡ ی ی. ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی . ی ی Ә ی ی یϡ ی ی ی ی.
Ә ی ی ی ی Ȑیی ی ی یی یϡ : ی ی یی یϡ ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی.

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی