KHANEMOD.COM

ترند مد را از اول بشناسیم

25 مـهـر 1396   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- یکی از مواردی که همیشه در مد و فصل های مختلف در بین طرفداران و فعالان و برگزارکنندگان هفته های مد و فشن شوها در سراسر دنیا در برگزاری ، انتخاب ، بررسی و تحلیل بخشهای مختلف مد از تاثیرگذار ترین موارد، توجه به گرایشها یا trends است .
این واژه در دل خود بی نهایت معنای مختلف و مسیرهای گوناگونیرا گنجانده است . همیشه اولین و مهمترین قدم در آغاز فصل برای مد جدید و کلکسیونهای فصل که در نظر گرفته می شود و باید به آن توجه ویژه داشتو اصلیترین بخش برای همه فعالان مد به حساب می آید .
trends یا گرایش برای طراحان لباس که برای طراحی های خود یک مسیر و هدف در نظر دارند ، برای طرفداران که برای خود یک ایده های برای انتخاب در نظر دارند ، برای مدلها برای اینکه باید ، برای نوع و هدف خود برای انتخاب برند هدفی در نظر بگیرند و برای برگزارکنندگان هفته های مد تا برای اینکه بتوانند مسیر و هدف و نوع اهداف و نوع شکل برگزاری هفته مد را دارند به شکلی مهم و در درجه اعتبار به حساب می آید .
همیشه در این بخش باید به اینکه برای چه فصلی ، در چه مقطعی و در چه فضای قصد برگزاری فشن شو و هفته مد را دارند برنامه ریزی شود . trends همیشه در لباس خلاصه نمی شود یا در نوع رنگ سال یا در مدلهای و طراحی ها بلکه در انتخاب درست مدل ها در casting و اینکه با چه مدلهای در چه رده سنی و با چه ایده ای برای فضای فشن شو . در طراحی درست و هماهنگ آکسسوری کار برای تکمیل لباس و نوع فصل و نوع کاربرد لباس و اینکه برای چه بخش از مد کالکشن مردانه یا کالکشن زنانه را باید باشد باید در نظر گرفت .
همیشه در این بخش trends طراح لباس به اینکه چطور با چه مسیری ایده های خ0ود به روی کاغذ و بعد به مراحل اجرا برساند فکر و کار می شود . در فصلهای مختلف گرایشهای و ایدهای مختلف برای مدلها و نوع لباس در طراحیها در نظر گرفته می شود . جزئیات در در trends بی نهایت مهم و تاثیر گذار است به این معنی که شما در طراحی لباسهای کالکشن خود برای مدلها و طراحی های خود چه مسیر و هدفی را در نظر داشته باشید و در چه فصل از هفته مد لباس باشید و در کدام یک از شهرهای اصلی مد دنیا برگزار می شود . نوع طراحی . رنگ سال . آکسسوری . نوع کالکشن . انتخاب درست مدلها همگی در این واژه معنی می شود .
مهدی بنیادی

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a