ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ی ی ѐی ی ی
29 1396       ی:         ی

- ی ی ی ѐی ی ی‌ ۲۰ ی ی ی ѐ ی‌ϡ сیی ی‌ی ی یԐ ‌ی ی ј ی .
ی‌ی یԐ ی ی ی ‌ی ی یی یϡ ی ݡ یی ی ی ی Ϙ ی ۲۰۱۸ ی ی ѐ ی‌.
ی یԐ ی ی ѐ ی‌ ‌ی ی‌ی ی ی э ی ی ی ی . یی ی ʡ ی ۲۰۱۸ ‌ ǐ Ԑی ی‌ی یҡ یԐ ی ی ی ی ی‌.
‌ی ی‌ی ی ی ‌ی ی‌ ۱۹۰ ی ی ی ی ‌ی ۱۰۰ ی ی یی ی ѡ ۱۰۰ ی ی ی ۷۷ ی ݡ ۷۲ ی ی ی ی ۲۰۱۸ ی ی ی ی ی ی ۱۰۰ ی ی یی ۳۰ ی ی ی Ϙ ی یی .
ی یԐ یی ی ی ј‌ی ј ی ی ی ‌ی ی یی ی ی ی ی .
ی‌ی یԐ ی ی ی ی ‌ی ۸ ۹ ی ۲۵ (A.B.C) ی یԐ‌ی ی‌ی ۴۲۵ ( ǎی ۱۲ ۲۴ ۴۸ ...) ѐ ی‌.

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی