KHANEMOD.COM

دنیای مد از دریچه دوربین"جیمز ابی"

29 خـرداد 1396   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- جيمز ابى (James Abb) عكاس امريكايي قرن 19 ، نگاهي متفاوت و ساده داشت، پشت صحنه هاي منظم و نورپردازي هاي نرم و لطيفش رمزگون بودن تصاوير ثبت شده اش را بيشتر ميكرد.
"ابي" همانند عكاسان هم دوره اش حسي را به بيننده القا ميكرد كه گويي او نيز در خلوت و لحظات خصوصي سوژه شريك است.
جيمز ابي به گرفتن پرتره هايي از بازيگران زن سينما و تئاتر علاقمند شد و شروع به عكاسي از آنان كرد....
يكي از اين زنان "گيلدا گري" بود، گري يك رقاص در زيگموند فوليز و ديگر نمايشنامه هاي انتقادي برادوي بود.
جيمز ابي با استفاده از نوع خاص نورپردازي و انتخاب صحنه هايش اغواگري "گيلدا گري " را بيشتر به نمايش گذاشت.
در اين عكس گويي گري در حالي كه به گونه اي رويايي در افكار خود غرق شده و حواسش نبوده توسط دوربين شكار شده است.
اين عكس در سال 1924 در پاريس گرفته شده كه ماهيت لباس شب سال هاي 1920-1925 را به نمايش بگذارد و ثبت
كار خوش ساختار ابي براي ووگ امريكا بازنمايي انچه بود كه الكساندر ليبرمن خواندش:
"An underlying dream of world where people act and behave in a civilized manner.."
بدين مفهوم كه عكس هاي ثبت شده توسط ابى دنيايى متمدنانه را نشان ميدهد كه روياي ديرين مردم است.

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران
خانه مد ایران