ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ѐی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ǘ
29 1396       ی:         ی

- ی ی ی ی ǘ ی ‌ی ی ǘ ی ی ی " یی" ی ی ی 26 ی ی‌ی یی ѐ ی‌.
ی ی ی ی ی یی‌ی ی ی ی : ی ی ی ی ѐ ی‌. ‌ی ییی ‌ ی‌ی ی ѐ ی‌ی. ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ǘ ی ǘ : ǘ ی ی ی 30 ǘ ی Ԑ‌ی ǘ ϡ ی ی ی ی‌ ی ی ی ǘ ی ی‌.
ی ی ی ی ی ǘ ی ‌ی ی ǘ : ی یʡ ی ǘ ی ی ی ی ی ‌ی ǘ ی ‌یی ҡ ی ی ‌ ی ǘ ǘ ی‌.
ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی : ی ی " یی" ی ی ی ی‌ی.

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی