KHANEMOD.COM
فریدا کالو و خودنگاره هایش در دنیای مد
22 خـرداد 1396   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها    نویسنده: مدير وب سايت   خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها    خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها پرینت

خانه مد- فریدا نقاش مکزیکی و یکی از زنان نامدار تاریخ هنر معاصر است. او به ویژه به خاطر خودنگاره های هنرمندانه اش، مشهور است.

در مرکز اکثر آثار فریدا، خود او را می بینیم که با تکنیکی استوار در ایجاد خطوط و نهادنِ رنگ هایی که گویی کاملاً مطمئن بر جای خود نشسته اند و با چشمانی هشیار و لب هایی که انگار بدون هیچ درزی برهم نهاده شده و در سکوت ترسیم شده اند، به مخاطب زل زده است. از 143 نقاشی ای که او کشیده است 54 نقاشی خودنگاره اند.

چهره نگاری های کالو از خودش آمیخته با مفاهیم و نمادهای شخصی اند. این خودنگاره ها اغلب به همراه حیواناتی کوچک و گیاهانی تزئینی در میان قاب ها ظاهر شده اند.

فریدا در دوران زندگی کوتاهش همواره می خواست تا به بطن زندگی رسوخ کند و در این مسیر، جسم سرشار از درد خویش را در تابلوهایش و می شکافت. او در مکزیکی که رو به سوی پیشرفت و گذار داشت تاریخ را به عقب مرور می کرد.

فریدا هم ذات پنداری را در کارهایش به اوج می رساند و بر ناخودآگاه مخاطب غلبه می کند

لباس های بلند استخوانی رنگ ،توری ابریشمی گلدوزی شده با موتیف های سه بعدی چینی، سنگ های مرمر سفید، کریستال و مروارید بافته شده روی پارچه توری و پوشیده شده با لباسی از ابریشم راه راه، لباس بلند توری گلدوزی شده با تورهای بریده شده کالباسی رنگ و ابریشم قیطان دوزی شده با موتیف های خاص کار دست و ژاکتی از پشم بز دست بافت، ایده هایی است که ژان پل گوتيه، کوم دو گورسن و ژيوانشى، از فريدا الهام گرفته اند.

این ایده ها یه طور مستقیم از جزئیات مربوط به فریدا گرفته شده است و به خوبی قابل تشخیص هستند.

خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها
خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها
خـانـه مـد، خبر، مقاله، برندها، طرح‌ها، گالری مد، لباس روز، هنر امروز، زيورآلـات، زيبايي، سلـامت، خـانه متفاوت، غيرمعمول‌ها