KHANEMOD.COM

درخشش یک طراح لباس مسلمان در نیویورک

9 خـرداد 1396   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

انه مد- انیسه حسیبون طراح مسلمان اندونزیایی در طول دو فصل گذشته حجاب را به نشان تجاری خود تبدیل کرده است.

این هفته، او حجاب را بخشی از لباس هایی کرد که در شوی هفته مد نیویورکش نشان داده شدند و حجاب را با بالاپوش های بلند مواج همراه کرد.

تمام مدل های حسیبون با حجاب خاکستری دیده می شدند و این نشان می داد که چنین مناظری می توانند در کت واک متداول تر شوند.

این طراح در مصاحبه پشت صحنه گفت رویایش طراحی لباس برای کیت میدلتون (همسر نوه ملکه) است و افزود دوشس کمبریج را به خاطر "وقارش" تحسین می کند

برای اولین بار هفته مد نیویورک شاهد ارائه مجموعه کارهایی از "انیسه حسیبون" طراح مسلمان اندونزیایی بود که در آن تمامی ‎ ها با حجاب حضور داشتند.

این اقدام این طراح اندونزیایی 30 ساله لحظه ای تاریخی در ارائه حجاب به جریان مد روز توصیف شده است. طرح های انیسه نشات گرفته از زادگاهش "جاکارتا" است که مجموعه ای از 17 مدل است.

در لباس های طراحی شده توسط وی، از پارچه های ارزشمندی نظیر پارچه های زربافت استفاده شده بود.

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a