KHANEMOD.COM

تصویرسازی به سبک شاه کوبان

8 خـرداد 1396   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- جادو فقط در قصه ها اتفاق نمی افتد!
وقتی قلم و کاغذی در اختیار دارید و می توانید هر آنچه در رویا و خیالتان تصور و تجسم می کنید را بر روی سپیدی کاغذ به تصویر بکشید، جادوی شما اتفاق می افتد! اما شاید هر کس توانمندی جادوگری قهار شدن را در خود نبیند!
اشتباه همین جاست...
ما کسانی را به شما معرفی خواهیم کرد که از استاد بزرگ خود یادگرفتند که با تمرین و پشتکار جادوهای رنگین و زیبای خود را بر روی صفحات رقم بزنند و هر آن چیزی که از نظر ناممکن هست را ممکن سازند.
به نمایشگاه تصویرسازی هنرجویان ((استاد فروزان شاه کوپاه)) خوش آمدید...
رنگ ها، فرم ها، خطوط و ظرافت کارها شما را محسور می کنند، این جادو را باور کنید.
آثار هنرجویان در قاب های سفید و منظم در فضای پُر مهر گالری "ژینوس" بر روی دیوارها خودنمایی می کنند.
چشمان شما را یکی پس از دیگری به تماشای خود میکشانند و هنر مثال نزدنی هنرجویان را به رخ می کشند.
هنرمندان با هر تفکر و سلیقه ای هنر خود را به قلم کشیده اند.
پای هر اثر که میروی نشان و امضایی از هنرمندش را در آن می یابید.
هر تصویر تکنیک اجرایی خودش را دارد،از آب رنگ و مارکر گرفته تا نقاشی دیجیتال و بازی با خط!
در واقع هرکس بنابه تخصصش از تکنیک خاصی استفاده کرده؛اما اتفاقی که در برخی کارها به وضوح به چشم میخورد شجاعت هنرمند در اجرای کار است!
لکه های رنگی آبرنگ که به شکل شگفت انگیزی شجاعت و اطمینان تصویرگر را به رخ ببینده میکشد،بازی با خطها،رقص هنرمندانه قلموها و ...همه گواه بر این است که استادی چیره دست آموزگار این هنرمندان بوده است.
به قول یکی از دوستان،گویی مکتبی جدید در تصویرسازی مد به وجود آمده است!
برخی آثار پیرو موضوع واحدی است و برخی هم تنها توانایی هنرمند را به تصویر کشیده؛به طورمثال با هنرمندی صحبت کردیم و در خلال حرفهایش میگفت:((برای من موضوع اهمیت چندانی ندارد،این اتفاق های درونی ام هنگام اجرای تصویر است که مرا به وجد می آورد و در آخر،زمانی که به کارم مینگرم خودم را درونش میبینم!))
"این شاید گواهی بر این تفکر باشد که گویی هنرمند فطرتی از خودش را درون طرحش دمیده"
درواقع همین اتفاقات نادر است که این نمایشگاه را از نمایشگاه های دیگر تصویر سازی متمایز میکند.
تصویر سازی مد،شاخه بسیار مهم و از ابعاد هنری رشته طراحی لباس است که برپایی اینگونه نمایشگاه ها باعث خشنودی و مباهات فعالان در این رشته است.
حضور چندی از همکاران و نویسندگان مانامد و آثارشان در نمایشگاه نیز شایان ذکر است.
همچنین مجموعه این نمایشگاه در مانامد شماره 3 به چاپ می رسد.
گزارش: رومینا وهاب زاده، نگین ملیح

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a