ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
یی ی
6 1395       ی:         ی

- ی ی ی ی ی یی ی ю ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی .

یی ی ی ی ю ی یی ی‌ی ی ی Ԙ یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یی .

یی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ‌ .

ی ی ی ی ی ю ی ی یی ی‌ی ی ی ی ی Ԙ ی ی.

ی یی ‌ی یی ی Ԙ ی ю ی ی 2016 یǐ : ی ی ی‌ .

یی ی ی یی یǐ ی ‌ی ‌ی .

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی