ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ی
28 1394       ی:         ی

- یی ϡ یی .
ی یی ی یی ϐ ی ی ی ی ی یی Ә ی ی ی ی یی .
ی ی یی [] ی ی ی ی ی . ی ʡ . ی ی ی ی ی ڡ ی ی .
ژ : Klavs Bo Christensen

یʿی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی