KHANEMOD.COM

Iceberg on a Catwalk

15 بـهـمـن 1394   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد-فشن شو ، روي توده يخ شناور
بسیاری مواقع یادآوری اتفاقات بزرگ و متفاوت خود به مثابه درسی بزرگ است.دنیای مد و مدلینگهم از این قاعده مثتثنی نبوده و گاهی فشن شوهای انجام شده بختطر تفاوت دراجرا و چیدمان در ذهنباقی می مانند.
در سال 2010، باز هم كارل لاگرفيد و شركتش ،يك توده يخ 265 تني را از سوئد براي هفته مد پاريس وارد كردند. در طول اين نمايش جذاب و ديدني، مدلها با لباسهاي جديد و بافتني هاي خلاقانه، در مسير در حال ذوب توده يخي حركت كردند .

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران
خانه مد ایران a