لباسهايي براي فهميدن

نمايشگاه مفهموي لباس -به همراه گزارش تصويري

12 مـرداد 1392   خانه مد ایران    نویسنده: ستاد خبري جشنواره ايران مد   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

نمايش لباسهاي مفهومي

دومين نمايشگاه مفهمومي لباس در نگارخانه كمال الدين بهزاد برپا شد.

به همت جمعي از اساتيد و دانشجويان رشته طراحي دوخت و پارچه دومين نمايشگاه مفهومي لباس در نگارخانه كمال الدين بهزاد از تاريخ 24 شهريور ماه تا دوم مهرماه برپا شد .

تنوع موضوعي ، آزادي اجراي قابل توجه و حضور جريان منتقد و در عين حال اميدوار در آثار ارايه شده كه به طور نسبي خصيصه تمامي كارهاي دانشجويي به شمار مي رود از جاذبه هاي اين نمايشگاه محسوب مي شود . حضور بدن انسان به عنوان پايه و مبناي هر گونه بيان هنري براي هويت بخشي به لباس در تركيب با اجناس گوناگون درسطح و در پس زمينه ، نوعي كوشش در مسير شناخت را در بسياري از كارها جلوه گر مي سازد . موضوع قابل توجه ديگر حضور پر رنگ زنانگي در آثار به نمايش درآمده است كه مي توان دليل آن را درك نزديكتر پديد آورندگان آثار با اين هويت جنسيتي عنوان كرد و نكته مهم ديگر حضورغليظ نور، رنگ ها، دنباله ها ، نوارها ، تورها و افزودني هاي بسيار در آثار طراحي شده است كه همه و همه تجربه اي را براي رسيدن به دركي بهتر از خود و سعي در يافتن راهي جهت تاثير گذاردن بر محيط پيراموني به نمايش مي گذارد .

نكته جالب ديگر در اين نمايشگاه نظرات مثبت و در بسياري موارد هيجان زده بازديد كنندگان از آن است . متفاوت بودن و جريان زندگي در كليت نمايشگاه بازديد كنندگان را تحت تاثير خود قرار داد .

گزارش تصويري دومين نمايشگاه مفهومي لباس را مي توانيد در گالري هنر امروز زيرمجموعه گالري مد مشاهده نماييد.

خانه مد- khanehmod

خانه مد ایران
خانه مد ایران a