زندگی و امید
12 مـرداد 1392       نویسنده: ناشناس        پرینت

زندگی با همه وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست

 زندگی رفتن و راهی شدن است

 زندگی جنبش راهی شدن است.

 از سر آغاز وجود تا جایی که خدا می داند

فروشگاه اینترنتی نعلبندان