مزه عشق

زنی سالها بهترین و خوشمزه ترین غذاها را برای همسر و فرزندانش می پخت.روزی شوهرش از او پرسید چطور غذاهای تو اینقدر خوش طعم از آب در می آید؟

12 مـرداد 1392   خانه مد ایران    نویسنده: سرویس خبر و گزارش   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

مزه عشق

1

زنی سالها بهترین و خوشمزه ترین غذاها را برای همسر و فرزندانش می پخت.روزی شوهرش از او پرسید چطور غذاهای تو اینقدر خوش طعم از آب در می آید؟زن گفت مادرم به من یک چاشنی داده است که غذاهایم را فوق العاده میسازد.و مرد دیده بود که همسرش هنگام طبخ غذا همیشه به سراغ ظرف کوچکی می رود و گویا از درون آن چیزی به غذایش می افزاید. بر اثر اتفاقی زن چند روزی در بیمارستان بستری شد ومرد کنجکاو شد که راز آن چاشنی مخصوص را دریابد.به سراغ گنجه وآن ظرف مخصوص رفت..اما چیزی جز کاغذ فرسوده ای که بر اثر مرور زمان زرد و کهنه شده بود درون آن ندید....نگاهی به کاغذ انداخت و دستخط مادرزنش را شناخت........آن نوشته این بود: دخترم زمانی که برای عزیزانی که دوستشان داری غذا می پزی حتما چاشنی عشق و محبتت را به غذایت اضافه کن و با عشق آشپزی کن!!

خانه مد khanehmod

خانه مد ایران a