KHANEMOD.COM

موهای زیر پوستی,مقابله با موهای زیر پوستی

5 بـهـمـن 1392   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- مقابله با موهای زیر پوستی همیشه آسان نیست.رویش موهای زیر پوستی مشکلی شایع و در برخی مواقع جدی است و احتمال بروز مشکلات دیگر را نیز برای فرد به همراه می آورد.
بخشی از موهای زیر پوستی با زاویه مایل نسبت به سطح پوست رشد می کنند و وضعیت رشد آن به شکل مسیر مورب و حتی گاهی موازی با سطح پوست است.
درباره دلیل رویش این نوع مو در بدن می توان گفت: دلیل قطعی برای بروز این مشکل وجود ندارد؛ اما جابه جا شدن و تغییر زاویه دهانه فولیکول مو باعث این تغییر زاویه می شود.
در این نوع موی زیر پوستی فرد اندازه دقیق موی خود را نمی داند ولی این موضوع چندان مهم نیست و نیازی به درمان وجود ندارد. دستکاری نکردن و کوتاه نگه داشتن مو می تواند از پیشرفت این مشکل جلوگیری کند.
در رابطه با گروهی از موهای زیرپوستی هشدار دهنده هستند چون این گروه موهایی هستند که کمی به سمت بیرون از پوست رشد می کنند و پس از آن که دیواره فولیکول را سوراخ کرده ، تمایل دارند به سمت عقب و به طرف سطح پوست برگشته و مجددا وارد اپیدرم (روپوست) شوند.
در مورد عوارض احتمالی رویش موهای زیرپوستی می توان گفت: این نوع مو موجب عوارضی از قبیل خارش و التهاب می شود؛ اما ممکن است پوست در محل شکل گیری موی زیر پوستی چرکین شود و و درآن محل لک های قهوه ای روی پوست باقی بماند.
درمان به موقع و به دور از دستورهای خودسرانه را برای از بین بردن آن ضروری است و برای جلوگیری از عفونی و چرکی شدن بهتر است به پزشک متخصص مراجعه کنیم و درمان آن را متناسب با شرایط آغاز کنیم.

خانه مد ایران