ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
  ی ی ی ی یی ی ی ی ی ѐ
  ی ی یی ی / ی ی ژ
  ѐی ی یԐ یی ǘ ی ی
  ی ی ј یی ی یԐ
   ی یی ی
  ی: ی ѐ ی/ یی
  ی: Ԙی ی ی ǘ ی
   ی ی ی ی ی
   یϘϐ 坘ѐیی ی ی ǘ یی ی Ͽ
   ی ی ј ǘ ی
  ی ی " ی"
   " ǘ یی ییی ј"
  ی ی ʻ ǘ
  ی ѐ : ی Ϙ ی
   ۵۰۰ ی ԝی ۳۰ی Ǎ
   یی 96 ی ʿ
   ی ی یی "ی 2017"
  ی ی یی / "ی "
  ѐی ی ѐ ی
   ی Ԑ ی ѐ ی
   ی ی / ϻ ǘ
   ݘ ی ی ی ǘ ی
   ۵ یی ی
   ی: یی ی ی ی / ی: 5 ی
  ی ԝی ی ی ی ی ǘ یی
  ی : ی ی / ی ѐیϐ یԐ یی ی
   ی ی ی یی ǘ ѐ ی
   ی ی ی ۹۵ ی
   ی ǘ ی ی ј
   ی ی یԐ ѐ


ی
15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   


ی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی