ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ی
   ی ی ی ʘ
   ی ی
   ی
   ȁی ی
   ی ی
   یی
  ǁی ی
        Ԙ :
   ی ی ی    ی ی ی ی ϡ ...
   ی      ی یی ی ی ...
   ی ی ی      ی ی ی ی
  7 - ی ی ی ...
  ی ی     ی ی ی ی ی ...
  ی ی ی     ی ( ) یی یی ی
   ی ی      ی ی ی ی ی ...
   ی     ی ییی ی ی ی ی ی ...
  ی ی ی ییی    ییی ی ی ی ی . ی ی ییی ی ی ...
   ی      ی - 1 - ی ی ی ی ی 2 - ...
  Ϙ -      䐝 䐝 ...
  ی ی یی     ی ϐ یی ی ی ی ی
   ی      یی : ی ی یی - ی ی ی ی ی ..
   Ϙی     ی ی. ی یϡ یی ...
   ی     یی - : ی
  5 ییی Ǎ     یی ی ..
       ǐ ییی ی ی ی ..
   ǎ یی    ǎ ی ی ی ...
  ی ʿ    ی ی ی یی ..
       
        ..
        ی ...


ی
4   3   2   1   


ی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی