ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ی
   Ԑ ی-یی ی ی
   ی ی ј ˜
   ޡ ǘی ییی ǘ
   ی ی      :
   ی Ԑی     ی
   ی ی یی/ ј ی یی ی ی
   ی Ԙ
  ѐی یԐ ۹۰
  ϐیی ی ی ی !
  ی ǘ ѐی ی
  Ǎލی , Ԙ ѐ ی ی ǘ ی     ی :
  ی ی ی Ԑی ی ی    ی یی :
  یی ی Ԑی      ѐ ی :
   یی ی / ǘ ǁی
   ˝˝ ی ی
  ȝی ی ی یی ی
  یی ی ی
   ˝ی 1˝
   ی ی/ ϐیی یی یی
  ی ѐ ی ی : ی ی
   یǻ ی ی
  ǁیی ی ϐ ی
   ی ی ی ی
   ی ǁ ی ی
   ͝ی ӝیی
   ˝ ی˝ ѐ ی
  " ی" ی یی یی
  , یی ی
  ی
   ی


ی
24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   


ی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی