ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM

ی: یی ی ی ی / ی: 5 ی

-  ی یی ی ی ی ѐ ی ѡ ی ی ی ی ی یϐ ی ی یϘϐ ی ی ی ǘ ی ѐ .
ی ی ی ѐ ی ی : ی ی یی Ԙ ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی یی ͘ی э ی ی Øی .
ی : یی ی ی ی ѐ یԘ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ .
ی ѐ ی ی ی : یԘ ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یѐی یی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ڐی ی ی ی یϘϐ ی ی ی ی .
ی : ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی : ی 5 یی ǘ یی Ԑی ی ʡ ی ǡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϘϐ ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی : یی ی 80 ӡ ی یی ی ѐ ی ی ӡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی : یی ی یی ی یј ی ی ی یϡ ی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی .
ی : یϘϐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یϘϐ یی ǐی ی ی .
ی ی : ی ی ی ی ǘیی یی Ԙ یی ј ی ی Ґ ییϡ ی یی ǘ ǘ ی ی ی ی ی ی ی.
ی : ی ی ی ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
ی ی Ԙ ԡ ʘ ی ی ی یی ی : ی Ԙیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ʐ ییی ی.


  ی ԝی ی ی ی ی ǘ یی
  ی : ی ی / ی ѐیϐ یԐ یی ی
   ی ی ی یی ǘ ѐ ی
   ی ی ی ۹۵ ی
   ی ǘ ی ی ј
   ی ی یԐ ѐ
  ی یԐ ی ی
   ѐ ی
  ی ی
   ۸۰ Ԙی ی ی
  ی ی ی ی / ی " ی " ѐ
  یی یԐ /ی ی ی
  ی јǁ ی " یی ی " ١٣٩٦ ѐ
   ی ی ԝی ی ی ی
   ی IV Tragaluz
   ی ی ی ی ǘ یی
   ی یԐ یی "䐝ی " ی
   ی ی ی
   ѐی یی 䐝 یʝ ی ی...
  ѐ ی ӡ ی Ԑی ی ی
   ی یی یԐ یԐ
   ی ی ی ی
   ی ی ی Ǎ
   2018 یی ی Ͽ
   ǘӁی ی
   ی ی ی ǘ یی
   ѐی ی ی ی ی ǘ
  сیی ی ی Ԑ یی јی
  ی ی ی    ی ѐ ی


ی
13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   


ی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی