ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑ

KHANEMOD.COM
ی ی          ی

ی 2018

ی:

ی : 1396/09/26-10:30:47

-  ی یی ی ӡ ی ی 2018 ی‌یی.
ی یی ی ی‌ی. ی ی ی ی ی‌ ی 80 ی . ی ی ی ی ی ی 195 .
ю 29 ی 30 ی ی ی ی ی 40 ϡ ی ی 185 ϡ ‌ی ǁ ǁ ی 8 ی یی ی 45 ی یی ی ی یی ی .
یی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی